Wijziging, bijlage, duplicaat en verlenging machinistenvergunning

Voor de afgifte van een machinistenvergunning kijkt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ook naar de gegevens van de medische of psychologische keuring.

Wijziging in machinistenvergunning

Als deze gegevens wijzigen nadat u een machinistenvergunning hebt ontvangen, moet de vergunning worden aangepast. Een voorbeeld van een wijziging is bijvoorbeeld het voorgeschreven gebruik van een bril of lenzen.

Een verzoek tot wijziging machinistenvergunning doet u digitaal bij de ILT. Vervolgens klikt u op 'zoek aanvraag' en voert u uw aanvraagnummer, achternaam en geboortedatum in en klikt u op 'aanvraag zoeken'. Vervolgens klikt u op 'wijziging'.

Op de daarvoor bestemde plekken voegt u digitaal toe:

  • Kopie van het bewijs van lichamelijke geschiktheid dat nog ten minste twee maanden geldig is
  • Kopie van het bewijs van psychologische geschiktheid dat nog ten minste twee maanden geldig is
  • Kopie van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs

Als alle overige gegevens kloppen klikt u op 'indienen'. U ontvangt dan een mail met een ontvangstbevestiging en het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier print u uit en plaats u op de aangegeven plaatsen uw handtekening en pasfoto.
Dit aanvraagformulier stuurt u per post naar de ILT op onderstaand adres.
De kosten van een wijziging bedragen € 117,-. De gewijzigde vergunning heeft opnieuw een geldigheidsduur van 10 jaar.

Adresgegevens ILT voor het aanvraagformulier

ILT
Vergunningverlening
Ondersteuning en Afhandeling
OA Leefomgeving en Rail
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Duplicaat machinistenvergunning

Bij verlies of diefstal van uw machinistenvergunning kunt u een duplicaat aanvragen.
Een verzoek tot een duplicaat doet u digitaal bij de ILT. Dit doet u door in te loggen op de onderstaande link 'Machinisten - opvragen ingediende aanvraag’ :
Vervolgens klikt u op 'zoek aanvraag' en voert u uw aanvraagnummer, achternaam en geboortedatum in en klikt u op 'aanvraag zoeken'.
Vervolgens klikt u op 'duplicaat'.
U geeft aan wat de reden van uw verzoek is en u voegt digitaal toe:

  • kopie van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs
  • Verklaring van vermissing of proces-verbaal van diefstal

Als alle overige gegevens kloppen klikt u op 'indienen'. U ontvangt dan een mail met een ontvangstbevestiging en het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier print u uit en plaats u op de aangegeven plaatsen uw handtekening en pasfoto.
Dit aanvraagformulier stuurt u per post naar de ILT op onderstaand adres.
De kosten van een duplicaat bedragen € 58,-.
Het duplicaat houdt dezelfde afloopdatum als het origineel.

Verlenging machinistenvergunning

Als uw vergunning verloopt dient u ten minste een maand voor die datum een verlenging van de vergunning aan te vragen.
Een verzoek om een verlenging doet u digitaal bij de ILT. Dit doet u door in te loggen op de onderstaande link:
Vervolgens klikt u op 'zoek aanvraag' en voert u uw aanvraagnummer, achternaam en geboortedatum in en klikt u op 'aanvraag zoeken'.
Vervolgens klikt u op 'verlenging'.
Op de daarvoor bestemde plekken voegt u digitaal toe:

  • Een kopie van het bewijs van lichamelijke geschiktheid dat nog ten minste twee maanden geldig is;
  • kopie van het bewijs van psychologische geschiktheid dat nog ten minste twee maanden geldig is;
  • kopie van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs.

Als alle overige gegevens kloppen klikt u op 'indienen'. U ontvangt dan een mail met een ontvangstbevestiging en het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier print u uit en plaats u op de aangegeven plaatsen uw handtekening en pasfoto.
Dit aanvraagformulier stuurt u per post naar de ILT op onderstaand adres.
De kosten van een verlenging bedragen € 117,-.
De vergunning heeft opnieuw een geldigheidsduur van 10 jaar.

Adresgegevens ILT voor het aanvraagformulier

ILT
Vergunningverlening
Ondersteuning en Afhandeling
OA Leefomgeving en Rail
Postbus 16191
2500 BD Den Haag