Opleidingen

De opleidingsplannen van de opleidingen tot luchtverkeersleider (ATCO), vluchtinformatieverstrekker (FISO) en bediener van een luchtvaartstation (ASO) moeten inhoudelijk goedgekeurd worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor ATCO ligt deze goedkeuring vast in de Verordening (EU) 2015/340 en voor de FISO en ASO in het Besluit bewijzen van bevoegdheid en de nieuwe Regeling opleiding en handhaving vakbekwaamheid bedieners van luchtvaartstations en vluchtinformatieverstrekkers.

Gecertificeerde opleidingsinstellingen

Er zijn 2 gecertificeerde opleidingsinstellingen voor luchtverkeersdienstverlening:

  • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
  • Maastricht Upper Area Control Centre van Eurocontrol

Lees meer over certificeringseisen voor opleidingsinstellingen