Vereiste documenten

Iedereen die in Nederland als luchtverkeersleider, vluchtinformatieverstrekker of bediener van een luchtvaartstation werkt, moet een bewijs van bevoegdheid hebben. Kiwa Register geeft de bevoegdheid af. Dat doet zij aan aan mensen die de relevante opleiding hebben, een medisch certificaat hebben en aangetoond hebben te beschikken over een uitstekende beheersing van de Engelse taal.

Overzicht vereiste documenten

Bewijs van bevoegdheid

Kiwa Register geeft bewijzen van bevoegdheid af voor:

  • leerling-luchtverkeersleiders (minimumleeftijd 18 jaar)
  • luchtverkeersleiders (minimumleeftijd 21 jaar)
  • vluchtinformatieverstrekkers (minimumleeftijd 18 jaar)
  • luchthaveninformatieverstrekkers (minimumleeftijd 18 jaar)

Medisch certificaat

Luchtverkeersleiders en vluchtinformatieverstrekkers hebben een medisch certificaat nodig. Alleen artsen en geneeskundige centra die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gecertificeerd, mogen medische certificaten afgeven. Lees meer over het certificaat en de keuring.

Taalvaardigheidscertificaat

Voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid tot ATCO, FISO en ASO is ook een taalvaardigheidscertificaat vereist. Het certificaat moet worden afgegeven door een instantie (Language Assessment Body (LAB)) die de ILT heeft goedgekeurd. De ILT toetst of de taalbeoordelingsmethode voldoet aan de regelgeving. Een LAB dat alleen gecertificeerd is voor het afnemen van testen voor vliegers (FCL), mag dus geen beoordeling doen voor ATCO’s, FISO’s en ASO’s. Het LAB heeft hiervoor een aparte goedkeuring nodig.

Verkrijgen vereiste documenten

Een bewijs van bevoegdheid voor luchtverkeersleider, leerling-luchtverkeersleider en vluchtinformatieverstrekker geeft Kiwa Register op aanvraag af aan iedereen die:

Tijdelijke toestemming

Bij de aanvraag van een bewijs van bevoegdheid kunt u het formulier Declaration for temporary permission to act as student air traffic controler meesturen. Hiermee verklaart de examinator dat de leerling luchtverkeersleider aan de wettelijke eisen voldoen om de functie uit te voeren. Met deze verklaring mag de luchtverkeersleider in afwachting van de administratieve afhandeling van de aanvraag bij Kiwa Register, zijn werk als verkeersleider uitoefenen.

Voor leerling bedieners van luchtvaartstations en vluchtinformatieverstrekkers is het formulier Declaration for temporary permission to act as flight information service officer or aeronautical station operator beschikbaar.

Wanneer u het formulier niet meestuurt bij de aanvraag, mag de luchtverkeersleider, FISO of ASO pas aan het werk na ontvangst van het bewijs van bevoegdheid.

Behouden van de bevoegdheid

Het bewijs van bevoegdheid geldt voor onbepaalde tijd. Dit geldt uiteraard niet voor het bewijs van bevoegdheid voor leerling-luchtverkeersleiders. Via de opvolgtrainingen (theorie en praktijk) houdt een verkeersleider zijn bekwaamheid in stand.