Omgevingsvergunning bouwkranen en tijdelijke obstakels

Bouw- en kraanbedrijven moeten rekening houden met hoogtebeperkingen voor bouwkranen en andere tijdelijke obstakels in de regio Schiphol/Lelystad. 

Aanvragen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 2024 geldt de Omgevingswet. De hoogtebeperkingen voor bouwkranen en overige tijdelijke obstakels blijven gelden, maar dan op grond van de Omgevingswet.

Omgevingsvergunning bouwactiviteiten Schiphol en Lelystad

Bepaalde bouwactiviteiten zijn vergunningplichtig. Dit heeft te maken met hoogtebeperking bij de luchthavens Schiphol en Lelystad. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van bouwkranen en andere tijdelijke obstakels. Vanaf 1 januari 2024 vragen bedrijven hiervoor een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Hoogtebeperkingen

Voor Schiphol staan de beperkingen in het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol. Met de LIB webapplicatie en kaarten van het LIB kunt u een inschatting maken waar en wanneer een omgevingsvergunning nodig is. Meer informatie over beperkingen rond luchthavens staan op het Informatiepunt Leefomgeving. Voor plannen of objecten op het luchthaventerrein moet u zelf contact opnemen met de luchthaven:

Aanvragen omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket. Volg voor het indienen van een aanvraag het stappenplan. Hierin staat welke informatie u moet invullen en welke bijlagen u moet meesturen.

Stappenplan aanvragen via Omgevingsloket

Behandeling van uw aanvraag

De behandeltermijn van uw aanvraag is 6 tot 8 weken volgens de Algemene Wet bestuursrecht (Awb).

Kosten

Voor het aanvragen van de omgevingsvergunning geldt het tarief zoals in de Omgevingsregeling vermeld.