Opleidingsinstellingen

Er zijn twee soorten organisaties die zweefvliegopleidingen mogen verzorgen, namelijk Declared Training Organisations (DTO’s) en Approved Training Organisations (ATO’s). Op dit moment worden zweefvliegopleidingen in Nederland uitsluitend door DTO’s verzorgd.

Declared Training Organisations

U kunt een DTO starten door het formulier Verklaring Declared Training Organisation in te dienen bij de ILT. Met dit formulier verklaart u onder andere welke opleidingen de DTO verzorgt, welke opleidingsprogramma’s worden gebruikt en u verklaart dat de DTO aan wet- en regelgeving voldoet. Een DTO mag beginnen met het verzorgen van opleiding zodra zij deze verklaring heeft ingediend. Verandert er iets in de informatie die in de verklaring staat, dan moet u dit bij de ILT melden met hetzelfde formulier.

Aanleveren jaarrapport

Wetgeving vereist dat een DTO jaarlijks een activiteitenverslag opstelt en een interne evaluatie uitvoert. De DTO deelt de resultaten hiervan met ILT door het jaarrapport in te vullen en toe te sturen. Een DTO stelt het jaarrapport op over afgelopen kalenderjaar en stuurt dit rapport in het eerste kwartaal van het jaar erop aan ILT, tenzij anders is afgesproken met uw inspecteur. U kunt het jaarrapport aanleveren via het formulier Melding jaarrapport Declared Training Organisation (DTO). In dit online meldformulier kunt u ook het format voor het jaarrapport downloaden. 

Aanmelden FI(S) Refresher seminar

Als u een FI(S) Refresher seminar organiseert, meldt u dit vooraf aan de ILT door een e-mail te sturen aan DTO@ilent.nl. Vermeld daarin tenminste de datum van de seminar en de agenda met tijden en onderwerpen.

Aanvraag Assessment of Competence voor FI(S) bevoegdheid

De opleiding voor FI(S) bevoegdheid wordt afgesloten met een Assessment of Competence (AoC). De ILT wijst de examinatoren voor het AoC toe. De ‘Head of Training’ van de DTO kan een AoC aanvragen door een e-mail te sturen aan: postvakexaminatoren@ilent.nl.

Welke zweefvliegervaring uit het verleden mag meetellen voor de SPL opleiding?

De ILT krijgt regelmatig de vraag van DTO’s of iemand met zweefvliegervaring uit het verleden of een verouderd brevet vrijstelling kan krijgen voor de SPL opleiding. Hierna volgen voor de meest voorkomende situaties welke ervaring wel of niet mag meetellen.

Nieuwsbrieven DTO

Nieuwsbrieven Zweefvliegen