Wet- en regelgeving

Uiteraard geldt de Wet luchtvaart met de daaronder vallende amvb’s  (besluiten) en regelingen. Daar waar in deze besluiten of in de onderliggende regelingen de term ‘luchtvaartuig’, ‘zweeftoestel’ of ‘zeilvliegtuig’ wordt gebruikt, is die tekst van toepassing op een zeilvliegtuig, tenzij dit expliciet is aangegeven.

Van belang zijn onder andere: