Vereiste documenten

Voor het besturen van een zeilvliegtuig is geen vliegbewijs nodig. Wel geldt de eis dat de bestuurder:

  • De leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, of
  • de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt voor het uitvoeren van een solovlucht binnen zichtafstand van de ’luchthaven’ tot een maximum van 5 kilometer rondom de ‘luchthaven’ en
  • een maximum van 5 kilometer rondom de ‘luchthaven’ en
  • kan aantonen dat een verzekering is afgesloten tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor dood of letstel van inzittenden ten opzichte van derden als gevolg van het gebruik van het luchtvaartuig. 

De minister stelt geen eisen aan een zeilvliegtuig. Het hoeft niet te zijn ingeschreven in het luchtvaartuigregister en er is geen bewijs van luchtwaardigheid nodig.

Opleidingen

De KNVvL biedt opleidingen aan om de vereiste bekwaamheid (kennis, bedrevenheid en ervaring) aan te kunnen tonen en biedt ook de vereiste verzekering aan. Die verzekering vraagt dan wel om een medische verklaring, die de minister niet eist. Wel moet de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de vlieger in orde zijn, zodat de veiligheid van het luchtverkeer niet in gevaar komt. De vlieger is zelf verantwoordelijk om niet te vliegen bij ziekte, stress of oververmoeidheid. Ook alcohol, drugs en medicijnen (psychotrope geneesmiddelen) zijn verboden als ze de vaardigheden om te vliegen kunnen verminderen. Voor het gebruik van alcohol geldt een maximum van 90 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht en een maximum van eenvijfde milligram alcohol per milliliter bloed). Ook geldt een simpel verbod om alcohol te gebruiken binnen 10 uur voorafgaand aan de vlucht.

De vlieger heeft de wettelijke plicht om de vlucht goed voor te bereiden en onder meer kennis te nemen van de gegevens en inlichtingen die voor de uitvoering van de vlucht van belang zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om de luchtvaartgids (aeronautische informatie), de NOTAMS, de VFR-kaart en de weersverwachting.