Hoogtebeperkingen op en rond luchthavens

In zowel het ICAO-document over luchthavens (Annex 14 Aerodromes) als EASA regelgeving (EU-verordening 139/2014) staan criteria voor hoogtebeperkingen rondom luchthavens. Doel hiervan is het luchtruim rond luchthavens vrij te houden van obstakels, om zo vliegtuigoperaties van en naar de luchthaven veilig te kunnen uitvoeren. De regels zorgen ervoor dat de omgeving van een luchthaven niet ongecontroleerd wordt volgebouwd.

In bijzondere gevallen zijn er uitzonderingen om van de hoogtebeperkingen af te wijken. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt door middel van een ’aeronautical study’ of een afwijking gevolgen heeft voor de veiligheid en voor de continuïteit van de vliegoperaties.

Viewer Hoogtebeperkingen Luchtvaart

Wilt u weten op welke locaties er hoogtebeperkingen voor obstakels zijn? Gebruik de viewer Hoogtebeperkingen Luchtvaart. De viewer geeft ook aan met welke verantwoordelijke dienst u contact kunt opnemen over eventuele beperkingen.

Lees meer over hoogtebeperkingen op en rond luchthavens in: Informatieblad hoogtebeperkingen op en rond luchthavens.