Aanvragen inzamelvergunning afvalstoffen (Bia)

Inzamelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen moeten een inzamelvergunning hebben voor: afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval, en scheepsafvalstoffen binnen Nederland. Voor het aanvragen van de Bia-vergunning gebruikt u het aanvraagformulier. U heeft ook een VOG NP nodig. De regels voor de vergunningverlening staan in het Besluit inzamelen afvalstoffen (Bia).

Afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning verplicht is

Scheepsafvalstoffen

Dit betreft afvalstoffen die bij het in bedrijf zijn van een schip of het onderhoud van een schip aan boord ontstaan. Het gaat om de volgende 3 categorieën:

 • Bilgewater, afgewerkte olie en overige olie- en vethoudende afvalstoffen;
 • Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij reinigingswerkzaamheden;
 • Andere gevaarlijke afvalstoffen.

Voor afvalstoffen die als niet-gevaarlijk zijn te classificeren én niet onder de eerste categorie vallen, geldt dus geen inzamelvergunningplicht.

Klein gevaarlijk afval

Dit betreft klein gevaarlijk afval dat valt onder een van de volgende 6 categorieën. Voor categorieën 1 tot en met 5 geldt dat het afvalstoffen betreft in een hoeveelheid van ten hoogste 200 kilogram per afvalstof per afgifte:

 1. laboratoriumchemicaliën;
 2. amalgaamhoudend afval uit de tandheelkunde;
 3. afvalstoffen afkomstig van de toepassing van verven, lakken, beitsen en andere soortgelijke vloeibare en pasteuze middelen;
 4. fotografisch gevaarlijke afvalstoffen;
 5. zuren, logen, galvanische en etsbaden die in bepaalde toepassingen zijn gebruikt;
 6. afgewerkte olie in verpakking en in een hoeveelheid van ten hoogste 200 liter per afgifte.

Afgewerkte olie

Dit betreft afgewerkte olie die niet als klein gevaarlijk afval of als scheepsafvalstof is te classificeren. De afvalstoffen komen vrij bij landactiviteiten en worden in hoeveelheden groter dan 200 liter afgegeven.

Verplichte informatie bij de aanvraag van een inzamelvergunning

In artikel 10 en 11 van het Besluit inzamelen afvalstoffen (Bia) staat welke informatie de aanvraag moet bevatten. Alle verplichte informatie uit die artikelen is opgenomen in het aanvraagformulier inzamelingsvergunning.

In het aanvraagformulier zijn 2 bijlagen opgenomen. Hierin staat beschreven waaraan de beschrijving van het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moeten voldoen. Deze onderdelen zijn ontleend aan hoofdstuk D3 (specifiek: D.3.3.2 en D.3.4.2) van het LAP.

Kijk op de pagina Procedure inzamelvergunning Bia voor meer informatie over de procedure.

VOG NP aanvragen

Voor de aanvraag van een inzamelvergunning heeft u ook een verklaring omtrent het gedrag natuurlijke persoon (VOG NP) nodig. De natuurlijke persoon die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het inzamelen moet de VOG aanleveren. Zijn dit meerdere personen? Dan moeten zij allemaal een VOG aanleveren.

De aangeleverde VOG mag niet ouder dan 3 maanden zijn en moet zich richten op de functie-aspecten 38 en 71. Een VOG voor een rechtspersoon kunnen we niet accepteren.

Het aanvraagformulier VOG NP kunt u als volgt via de ILT aanvragen:

 • Dien uw verzoek via het ILT-vragenformulier in;
 • Kies rubriek 'Afval', bij onderwerp vult u in: 'aanvraagformulier VOG voor inzamelvergunning Bia';
 • De ILT stuurt u vervolgens binnen enkele dagen een (deels) vooraf ingevuld aanvraagformulier VOG;
 • Dit aanvraagformulier VOG gebruikt u om de VOG aan te vragen bij de gemeente.

Geldigheid inzamelvergunning

Een inzamelvergunning wordt voor onbepaalde tijd verstrekt.