WBI2017 Handboek voor de toezichthouder

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft als toezichthouder een belangrijke taak bij de beoordeling van de primaire waterkeringen. Om bij te dragen aan een goede taakuitoefening is besloten een Handboek voor de inspecteur te maken, waarin de diverse onderdelen van het WBI beknopt staan beschreven en waarin ook is opgenomen waar de ILT specifiek op let bij de controle van de beoordeling die wordt uitgevoerd door waterkeringbeheerders.