Inventarisatie hoogwater zomer 2021

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stuurde een brief naar aannemers die in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoud, wijziging of aanleg aan/van natte waterstaatswerken doen. Ook is de brief aan Rijkswaterstaat gericht omdat zij verantwoordelijk zijn voor het beheer van de rijkswateren en de infrastructuur daarin of daarboven.

Met deze brief maakt de ILT uitvoerders attent op de wettelijke eisen bij dreigend hoogwater of de gevolgen daarvan. De aannemers wordt gevraagd door peiling na te gaan of in geval van baggerwerk waterbodemonderzoek nog geldig is in verband met extra afgezette bagger/zand, of depots zijn weggespoeld en of halfverharde wegen zijn aangetast door het hoge water.