Informatie voor kandidaten

U bent voor (her)benoeming voorgedragen als bestuurder of commissaris van een woningcorporatie. De corporatie vraagt daarom een zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw), omdat een positieve zienswijze voor uw (her)benoeming vereist is.

Door het betrouwbaarheidsformulier te ondertekenen stemt u in met de aanvraag van de zienswijze. Voor het betrouwbaarheidsonderzoek wordt ook een Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd en een check gedaan bij de Belastingdienst.

De Aw toetst de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat aan de hand van de informatie die de RvC bij de aanvraag levert via verschillende documenten. Is de verantwoording volledig en overtuigend? Dan ontvangt u een positieve zienswijze

Is de aangeleverde informatie onvolledig of geeft de motivering onvoldoende inzicht of resteren andere vragen? Dan doet de Aw verder onderzoek. Zij neemt hiervoor contact op met de voorzitter RvC. Zo nodig volgt nog een gesprek met u. Een gesprek kan telefonisch, online via beeldbellen of bij de Aw op locatie plaats vinden.

Voorafgaand aan een gesprek informeert de Aw u over de aanleiding. Hoe lang het gesprek duurt is afhankelijk van de onderwerpen waar de Aw vragen over heeft. Bij dit gesprek zijn meestal 2 medewerkers van de Aw aanwezig. Er kan een tweede gesprek worden ingepland als dit nodig is. Daarna volgt een zienswijze.