Statuten

Bij de oprichting van een woningcorporatie zijn de statuten de belangrijkste stukken. Zij zijn als het ware de grondwet van de woningcorporatie.

Statuten wijzigen

Soms blijkt op een later moment dat de statuten van een woningcorporatie of een onderneming die aan haar verbonden is aanpassing(en) nodig hebben. U moet dan vóóraf goedkeuring vragen voor een statutenwijziging bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw beoordeelt de voorgenomen wijzigingen volgens de vastgestelde beoordelingskader(s).

Modelstatuten

Vanwege wijzigingen in de Woningwet per 1 januari 2022 en de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021 zijn de verschillende modelstatuten hierop aangepast.

Het is niet verplicht om de statuten vanwege wijzigingen in de Woningwet aan te passen. Wijzigingen vanuit de WBTR moet u wel bij de eerstvolgende statutenwijziging meenemen. Met deze eerste volgende wijziging kunt u ook de wijzigingen vanwege de nieuwe Woningwet meenemen.