Overeenkomst onder IMSBC-code, paragraaf 1.3

Vaste bulkladingen mogen alleen per zeeschip vervoerd worden als ze in de IMSBC-code staan. Als een bulklading hier nog niet in staat, moet de verscheper (ladingeigenaar) van de stof een (tijdelijke) overeenkomst sluiten.

Tijdelijke overeenkomst

De verscheper vraagt toestemming voor vervoer aan bij de (maritieme) autoriteit van het land waar geladen wordt. In Nederland is dit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze overeenkomst wordt geïnitieerd door de autoriteit van het exporterende land. Het land van de vervoerder (de vlaggenstaat van het schip) en het ontvangende land (of landen) worden vervolgens ook betrokken bij deze overeenkomst.

De tijdelijke overeenkomst kan alleen worden gesloten als alle betrokken partijen het eens zijn over de vervoersvoorwaarden.

Er bestaan 2 soorten overeenkomsten:

  • In geval van een Groep A, B of A&B lading: Tripartite Provisional Agreement (TPA)
  • In geval van een Groep C lading: Notificatie

In de IMSBC-code wordt het onderscheid nader uitgewerkt.

Aanvragen toestemming vervoer

De verscheper (ladingeigenaar) van de stof vraagt toestemming aan bij de ILT via het formulier IMO Solid bulk cargo information Reporting Questionnaire.

Verscheept u het product uit een ander land dan Nederland? Dan moet u de aanvraag indienen bij de overheid van het exporterende land. De contactgegevens voor ieder land vindt u op de website van de International Maritime Organization (IMO).

Aanvraag voor lading in groep C

Als de lading in groep C valt, mag de bevoegde autoriteit van het land van laden het transport van het product goedkeuren. Dit wordt een 'notificatie' genoemd.

Bij een notificatie gelden, net als bij een TPA, de bijbehorende vervoersvoorwaarden. De autoriteit brengt de vlaggenstaat van het schip en het land (of de landen) van lossen op de hoogte van deze goedkeuring. Hierna mag de lading vervoerd worden. U dient bij de aanvraag (voor zover relevant) dezelfde documenten in als bij een Groep A, B of A&B lading.

Meldingsplicht ILT

De ILT meldt aan de IMO dat er een TPA of een notificatie is afgegeven. Een product dat in de volgende editie van de IMSBC-code moet worden opgenomen, wordt binnen een jaar na het akkoord door de ILT aan de IMO gemeld. De IMO bekijkt bij elke nieuwe editie van de IMSBC-code welke ingediende producten opgenomen worden.