Tankvervoer

Elke tank die wordt gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moet gekeurd zijn. Aan een goedgekeurde tank wordt een tankcode toegekend en er wordt een keuringsrapport opgesteld.

Een tank moet periodiek gekeurd worden om na te gaan of hij nog geschikt is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De tankcode, de keuringsdatum en de aanvullende informatie over de tank staat op de tankplaat. De tankplaat is een metalen plaat die is bevestigd aan de tank.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen transporttanks en ADR-tanks. Transporttanks zijn gekeurd op basis van de UN-normen en zijn bestemd voor internationaal vervoer in verschillende modaliteiten (vervoersvormen). Deze tanks hebben een code die begint met de letter T, gevolgd door een cijfer. ADR-tanks zijn alleen getest voor het vervoer over de weg. De code die daar bij hoort bestaat uit een combinatie van 4 letters en cijfers, bijvoorbeeld L4BH. Een tank kan zowel als UN-transporttank, als ADR-tank zijn gekeurd.

In het ADR wordt per UN-nummer omschreven in welk type tank de stof vervoerd moet worden. Dit wordt aangegeven met het voorschrijven van een tankcode. Staat er in de stoffenlijst bij het UN-nummer geen tankcode vermeld, dan mag deze stof niet in een tank worden vervoerd.

Opleiding chauffeur

De chauffeur moet als hij tanks vervoert een ADR-specialisatiecursus voor het vervoer in tanks hebben afgerond. Deze eis geldt bij het vervoer in vaste of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1m³, en bij tankcontainers en transporttanks met een inhoud van meer dan 3m³.