Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra

Binnen uw instelling verpakt u gevaarlijke (afval)stoffen, zoals ziekenhuisafval, chemisch afval en diagnostische monsters en biedt deze stoffen voor vervoer aan. U bent als zodanig afzender van gevaarlijke goederen en betrokken bij het vervoer daarvan.

U heeft dan te maken met internationale voorschriften voor het vervoer welke zijn opgenomen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Uit onderzoek door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bleek in uw branche grote onbekendheid met de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Als afzender bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop stoffen zijn geclassificeerd en hoe deze voor vervoer worden aangeboden. Dit is beschreven in Hoofdstuk 1.4 van het ADR.

Hier vindt u informatie om een goede naleving van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen zeker te stellen, met een verwijzing naar het wettelijke voorschrift.