Minimale eisen kwaliteitssysteem

Het kwaliteitssysteem moet waarborgen dat aan alle wettelijke vereisten en voorschriften wordt voldaan voor de aangevraagde/erkende handelingen.

Het kwaliteitssysteem (artikel 9 Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen)  omvat minimaal de volgende aspecten:

 • Inzicht in de organisatiestructuur.

 • Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het personeel.

 • Competenties en opleidingen van het personeel.

 • Onpartijdigheid, onafhankelijkheid en geheimhouding.

 • Proces- en systeembeschrijving(en), procedures en werkinstructies die betrekking hebben op de aangevraagde/ erkende handelingen.

 • Registratieproces op het uitvoeren van de handelingen.

 • Meetmiddelen en materialen.

 • Monitoren, beoordelen en analyseren.

 • Evalueren en verbeteren van de processen en systemen.

 • Beheersen van de documentatie.

 • Bekwaamheid van de onderaannemer (indien van toepassing).

 • Toezicht op de onderaannemer (indien van toepassing).

 • Risicobeheersingsproces op de uit te voeren handelingen.

 • Wanneer sprake is van onderaanneming, zijn alle hier genoemde aspecten ook van toepassing op de onderaannemer(s).