Energielabel gebouwen

Vanaf 1 januari 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op de aanwezigheid van het definitieve energielabel bij de verkoop, verhuur en oplevering van gebouwen (woningen en utiliteitsgebouwen zoals kantoren, winkels e.a.).

Meer informatie over de wijze waarop eigenaren van gebouwen een energielabel kunnen verkrijgen vindt u in de dossiers "Energielabel gebouwen" en "Energielabel & installatiekeuringen".

Europese richtlijn

De maatregel is gebaseerd op de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), een Europese richtlijn die de EU-landen verplicht maatregelen te nemen om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. Om aan de richtlijn te voldoen zijn regels opgenomen in de Woningwet, het Besluit energieprestatie gebouwen en de Regeling energieprestatie gebouwen.

De wijze waarop de ILT haar controletaak uitvoert is voor woningen en utiliteitsgebouwen verschillend.