Energielabel gebouwen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert op de aanwezigheid van een geldig energielabel bij verkoop, verhuur en oplevering van gebouwen. Dit zijn woningen en utiliteitsgebouwen zoals kantoren en winkels. De manier waarop de ILT haar controletaak uitvoert, is verschillend voor: 

Europese richtlijn

De Europese Richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) verplicht de EU-landen maatregelen te nemen om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. De voorschriften van deze richtlijn zijn opgenomen in:

Meer informatie

Meer informatie over de manier waarop eigenaren van gebouwen een energielabel kunnen krijgen, vindt u op Rijksoverheid.nl.