Energielabel gebouwen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert op de aanwezigheid van een geldig energielabel bij de verkoop, verhuur en oplevering van gebouwen. Dit zijn woningen en utiliteitsgebouwen zoals kantoren en winkels.

Meer informatie over de manier waarop eigenaren van gebouwen een energielabel kunnen krijgen vindt u in het dossier Energielabel gebouwen.

Europese richtlijn

De maatregel is gebaseerd op de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Dit is een Europese richtlijn die de EU-landen verplicht maatregelen te nemen om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. Om aan de richtlijn te voldoen staan regels in de Woningwet, het Besluit energieprestatie gebouwen en de Regeling energieprestatie gebouwen.

De manier waarop de ILT haar controletaak uitvoert is voor woningen en utiliteitsgebouwen verschillend.