Zichtbaarheid energielabel in gebouwen met publieke functie

Een energielabel moet goed zichtbaar zijn voor bezoekers en gebruikers van publiek toegankelijke gebouwen van meer dan 250 vierkante meter.

Overheidsgebouwen

Overheidsorganisaties in voor het publieke toegankelijke gebouwen van meer dan 250 vierkante meter moeten het energielabel duidelijk zichtbaar voor het publiek aanbrengen. Bijvoorbeeld naast de receptie of publieksingang.

Andere publiek toegankelijke gebouwen

Goede zichtbaarheid van het energielabel geldt ook voor andere voor publiek toegankelijke gebouwen vanaf 250 vierkante meter, waarin geen overheidsinstantie is gehuisvest. Denk daarbij aan ziekenhuizen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels. Voor deze gebouwen geldt de verplichting alleen als er voor het gebouw een geldig energielabel geregistreerd is.

Toezicht

Voldoen eigenaren of beheerders van gebouwen niet aan deze verplichting uit het Besluit energieprestatie gebouwen? Dan kan de ILT maatregelen nemen en hen een last onder dwangsom opleggen.