ACAM-inspecties

In de EU moeten nationale luchtvaartautoriteiten een plan hebben voor het toezicht op de luchtwaardigheid van de nationale luchtvloot. In Nederland maakt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zo’n plan. Het plan is gebaseerd op Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring (ACAM), zoals beschreven in Part M.B.303 en Part ML.B.303 in regulation (EU) No 1321/2014.

ACAM is bedoeld om de luchtvaartveiligheid te vergroten. Via ACAM-inspecties kan de ILT eventuele veiligheidsrisico’s vaststellen. Als inspecteurs iets vinden (bevindingen), geven zij aan:

  • Wanneer dat opgelost moet zijn.
  • Of het toestel weer mag vliegen voor of pas na een oplossing.

Het is in dit soort gevallen niet de bedoeling om geldboetes op te leggen.

Krijgt mijn luchtvaarttuig een ACAM-inspectie?

Luchtvaartuigen waarop de ILT een ACAM-inspectie kan uitvoeren, hebben een PH-registratie en vallen onder de reikwijdte van Regulation (EU) No 2018/1139. ACAM-inspecties kunnen niet geweigerd worden.

Zogenoemde Annex 1 vliegtuigen vallen onder de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen en krijgen vergelijkbare inspecties. Dit zijn historische vliegtuigen, research luchtvaartuigen, amateurbouw, voormalig militaire luchtvaartuigen en microlichte luchtvaartuigen.

Hoe ziet een ACAM-inspectie er uit?

Er zijn 2 soorten ACAM-inspecties:

  • Ramp Survey: Een (on)aangekondigde inspectie van het vliegtuig in een operationele omgeving. Het vliegtuig is willekeurig gekozen op het vliegveld.
  • In depth survey: Een inspectie op een vooraf afgesproken moment, bijvoorbeeld bij een geplande onderhoudscheck. Deze controle bestaat uit een uitgebreid onderzoek van het papierwerk en een inspectie van het vliegtuig. Al naar gelang de grootte van het vliegtuig kan de ACAM-inspectie 1 tot 2 dagen duren.

Let op: De ACAM-inspectie is geen Airworthiness Review (deze verloopt via een CAMO of CAO). De inspecteur bepaalt de inhoud van de ACAM-inspectie aan de hand van de 13 key risk elements zoals in de Part-M beschreven.

Hoe kan ik me voorbereiden op een ACAM inspectie?

  • De Ramp survey is (on)aangekondigd waardoor bijzondere voorbereiding niet van toepassing is.
  • Een In depth survey ontvang je vooraf een aankondiging. Daarbij geeft de inspecteur al aan welke documentatie aanwezig moet zijn.

Om de inspectie soepel te laten verlopen, is het wenselijk dat de inspecteurs begeleid worden door personen die de documentatie en het vliegtuig goed kennen. Ook moet er een gekwalificeerd technicus bij zijn voor de fysieke inspectie en voor het openen en sluiten van bijvoorbeeld deuren en motorkappen.

Wat gebeurt er met de bevindingen?

Tijdens de inspectie houden de inspecteurs bij welke bevindingen zij aantreffen. De bevindingen krijgen een classificatie als level 1, 2 of als observatie. Afhankelijk daarvan vinden er vervolgacties plaats.

  • Een level 1 bevinding moet u vóór de volgende vlucht herstellen. In afwachting daarvan schorst de ILT het Airworthiness Review Certifcate. Als direct verbeteringen kunnen plaatsvinden, kan de inspecteur de level 1 veranderen in een level 2 bevinding.
  • Een level 2 bevinding moet u binnen een afgesproken tijd oplossen. Dit is standaard 60 dagen, maar de inspecteur kan anders bepalen.

Zijn de kosten voor een ACAM-inspectie te declareren?

Nee, de eigenaar is verplicht om mee te werken met inspectie volgens PartM(L).A.201.

Overigens brengt de ILT uiteraard geen kosten in rekening voor de ACAM-inspectie.