Overgang naar Part-CAO en Part-CAMO

Op deze pagina staat informatie voor vergunningshouders van een Part-M Subpart F certificaat, Part-M Subpart G (CAMO) certificaat en Part-145 certificaat. Door veranderingen in de Europese wet- en regelgeving voor onderhoudsstandaarden voor luchtvaartuigen, zijn er onder andere nieuwe vergunningen voor onderhoudsorganisaties (Part-CAO en Part-CAMO). Deze vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De benodigde aanvraagformulieren volgen zo snel mogelijk.

De belangrijkste veranderingen

In de onderhoudsstandaarden voor luchtvaartuigen is een en ander gewijzigd:

 • De ‘grote’ luchtvaart moet voor het onderhoudsbeheer een veiligheidsmanagementsysteem toepassen.
 • Voor de ‘kleine’ luchtvaart (general aviation) is een nieuw type onderhoudsorganisatie geïntroduceerd: Part-CAO. Dit is een gevolg van de wens van de sector voor simpelere wetgeving en meer flexibiliteit.
 • Voor de kleine luchtvaart is een aparte Annex in de Europese verordening opgenomen: Part-ML. Voor de grote luchtvaart blijft Part-M van toepassing.

In Verordening (EU) 2019/1383 staan de nieuwe vergunningen voor onderhoudsorganisaties:

 • Part-CAO: een erkenning met minder strenge eisen en gecombineerde rechten voor onderhoud, beheer van de permanente luchtwaardigheid en beoordelingen van de luchtwaardigheid.
 • Part-CAMO: deze vergunning voorziet in een veiligheidsmanagementsysteem.

Tijdspad

De Part-M Subpart F en Subpart G certificaten blijven tot uiterlijk 24 september 2021 geldig.  Organisaties hebben tot die tijd om de huidige vergunning om te zetten naar een Part-CAO of Part-CAMO vergunning. Het is ook mogelijk om een Part-145 vergunning om te zetten naar een Part-CAO vergunning.

Dien uw aanvraag in bij de ILT

Om de huidige vergunning om te zetten in een nieuwe vergunning, gebruikt u een aanvraagformulier van de ILT. Deze formulieren worden zo snel mogelijk op deze pagina gepubliceerd. In verband met de behandeltermijn, vraagt de ILT u zo spoedig mogelijk een verzoek in te dienen. Doe dit uiterlijk 1 april 2021, om voor 24 september een nieuwe erkenning te hebben. Na ontvangst van het aanvraagformulier en bijbehorende documenten neemt de inspectie contact op met uw organisatie.

Vanaf eind 2020 neemt de ILT geen aanvragen meer in behandeling voor een initiële Part-M Subpart F of Subpart G erkenning.

Guide van EASA

EASA heeft een Guide for Transition to Part-CAO and Part-CAMO gepubliceerd die het transitieproces beschrijft. In deze gids staan in Appendices I t/m IX de verschillen aangegeven tussen de huidige en nieuwe organisatie-eisen en de handboeken (MOM, CAME, CAE, MOE).

De ILT volgt in het algemeen deze werkwijze voor de transitie van Part-M Subpart F en Subpart G en Part-145 naar een Part-CAO vergunning.

Voor de transitie van een huidige vergunning naar een Part-CAO of Part-CAMO vergunning zal de ILT, na ontvangst van de aanvraag, zogenoemde ‘generieke transitiebevindingen’ geven aan de organisatie. Deze moeten uiterlijk 24 september 2021 gecorrigeerd zijn (zie Appendix II t/m V voor de details).

Welke vergunning heeft mijn organisatie nodig?

Hieronder een overzicht van een aantal aspecten die een houder van een Part-M Subpart F, Part-M Subpart G en Part-145 vergunning in overweging kan nemen om een keuze te maken voor een nieuwe vergunning.

Part-CAO

Part-CAMO

Part-145

Opmerking

Privileges

 • Part-ML
 • Part-M tot aan Complex Motor Powered Aircraft
 • Geen luchtvaartuigen op een AOC (uitgezonderd rondvlucht AOC)

Part-M en Part-ML

Part-M en Part-ML

FAA, TCCA en ANAC approval o.b.v. bilaterale overeenkomsten.

Veligheidsmanagement-systeem (SMS)

Niet verplicht

Verplicht T.z.t. verplicht

Vereist aanvullende procedures en aanwijzen van een Safety Manager.

Intern meldsysteem

Niet verplicht

Verplicht Verplicht

Human Factor training

Niet verplicht Verplicht Verplicht

Handboek

CAE

CAME

MOE

Een organisatie met zowel een Part-CAMO als Part-145 erkenning moet 2 handboeken bijhouden en voor wijzigingen daarop 2 aanvragen ter goedkeuring indienen.

Wijzigingen Scope of Work

Via ‘controlled procedure’

Directe goedkeuring

Directe goedkeuring

Voor Part-CAO is voor veel wijzigingen in de Scope of Work geen directe betrokkenheid van de autoriteit vereist. De organisatie moet enkel de autoriteit informeren i.p.v. vooraf goedkeuring te vragen.

Airworthiness Review staff

Hoeft niet onafhankelijk van onderhoud of beheer te zijn (mag dezelfde persoon zijn)

Onafhankelijk persoon

n.v.t.

Geeft voor Part-CAO meer flexibiliteit

Kwaliteitssysteem

Verplicht, maar voor een kleine organisatie mag een organisational review worden toegepast.

Verplicht

Verplicht

Vereist een onafhankelijke kwaliteitsmanager.

Tarief transitie

Regeling Tarieven Luchtvaart 2008: artikel 16a tabel 1

Regeling Tarieven Luchtvaart 2008: artikel 18 tabel 3

Nog niet van toepassing

Transitieproces

Administratief.

De ILT geeft een Part-CAO vergunning direct af na aanvraag.

Audit.

De ILT geeft een Part-CAMO vergunning af na voldoen aan essentiële eisen.

Nog niet van toepassing

Vereiste documenten bij uw aanvraag

Part-CAO

Voor de omzetting van een Part-M Subpart F of Subpart G of Part-145 vergunning naar een Part-CAO vergunning heeft de ILT de volgende documenten nodig:

 • Aanvraagformulier Part-CAO
 • Aangepast CAE (Combined Airworthiness Exposition).
 • Een zelfevaluatie van hoe de organisatie aan de nieuwe eisen van Part-CAO voldoet (en aan Part-M en/of Part-ML als dat van toepassing is).

Als alle documenten compleet zijn, voert de ILT een administratieve controle uit. De ILT zal in principe een Part-CAO vergunning met behoud van dezelfde privileges afgeven. Mocht de organisatie nog niet aan alle eisen van Part-CAO voldoen, dan stelt de ILT een zogenoemde ‘transitie bevinding’ op. De organisatie heeft dan de tijd om daarop maatregelen te nemen.

Part-CAMO

De ILT geeft pas een Part-CAMO vergunning af, als uw organisatie kan aantonen dat zij aan de aanvullende essentiële eisen voor een Part-CAMO voldoet. Dit wijkt af van de informatie die de EASA geeft in stap 4a op pagina 10 van de Guide for Transition to Part-CAO and Part-CAMO.

De ILT vindt de eisen uit het onderstaande overzicht essentieel. De organisatie moet deze hebben gecorrigeerd. Pas na correctie van deze eisen geeft de ILT een Part-CAMO certificaat af:

Part-CAMO artikel in de EU verordening  Essentiele eis

CAMO.A.200                                         Een veiligheidsmanagementsysteem

CAMO.A.202                                         Internal safety reporting scheme

CAMO.A.300   CAME, zover het de veiligheidsmanagement processen en internal safety reporting scheme raakt.

CAMO.A.305(a)(5) & (g) Een Safety Manager & Initial Safety Training.

Voor het omzetten van een Part-M Subpart G, naar een Part-CAMO vergunning stuurt u de volgende documenten naar de ILT:

 • Aanvraagformulier Part-CAMO (artikel CAMO.A.115).
 • Aangepast CAME (artikel CAMO.A.300). Als u als aanvrager andere documenten gebruikt (SMM/ERP, etc), dan moet u een duidelijke kruisverwijzing meeleveren hoe de eisen van artikel CAMO.A.300 ingevuld worden in de betreffende andere documenten. Voorbeelden van andere documenten kunnen zijn:
 • Safety Management Manual
 • Emergency Response Manual
 • Andere ondersteunde documenten die betrekking hebben op het veiligheidsmanagementsysteem, zoals:
 • vergaderstructuur en notulen van “Safety Review Boards” en/of “Safety Action Groups”;
 • Hazard Log en Risk Register.
 • EASA Form 4 voor de Safety Manager (artikel CAMO.A.305(a)(5) & (c)).
 • Zelfevaluatie van hoe de nieuwe eisen van Part-CAMO en betreffende AMC voldoet (en aan Part-M en/of Part-ML als dat van toepassing is) (artikel CAMO.A.130). Voor de zelfevaluatie van het veiligheidsmanagement system (CAMO.A.200) wordt u verzocht de EASA MSAT Tool Excel lijst  (MSAT = Management System Assessment Tool) in te vullen en mee te sturen. ILT heeft in dit verband een daarop gebaseerde ILT-MSAT Tool opgesteld. De EASA guide geeft uitleg over de EASA MSAT tool. In de Excel file geeft u aan hoe voldaan wordt aan Present, Suitable, Operative en/of Effective per artikel. Er is daarbij mogelijk om extra comments toe te voegen. De Excel file is opvraagbaar bij ILT.

Uit de CAME procedures en zelfevaluatie zal uw organisatie aan de ILT moeten aantonen dat zij voldoet aan de nieuwe eisen. De ILT verwacht onder andere dat de CAMO het proces van hazard identification, risk assessment and mitigation (ref. MSAT 2.1 & 2.2) heeft doorlopen voor de hoogste veiligheidsrisico’s met betrekking tot de aanvraag van deze Part-CAMO erkenning.

Bent u al in het bezit van een andere erkenning waarbij een veiligheidsmanagementsystem (SMS) vereist is? Dan verzoekt de ILT u om de volgende aanvullende documenten bij de zelfevaluatie toe te sturen:

 • De 2 meest recente Safety Review Boards en Safety Action Group(s) notulen
 • De jaarlijkse Safety Review Board notulen
 • Een Safety performance report van de afgelopen 6 maanden
 • De huidige hazard log en risk register
 • Een volledig uitgewerkte risk assessment van een incident of een gerapporteerde hazard.

Als de ILT alle documenten compleet heeft ontvangen, dan zal zij een on-desk assessment uitvoeren. Daarnaast zal de ILT een interview met de (beoogde) Safety Manager houden en voert zij ter plaatse een assessment uit. Als de ILT heeft vastgesteld dat de organisatie aan de essentiële eisen voldoet, geeft zij de Part-CAMO af. Mocht de organisatie nog niet aan alle niet-essentiële eisen van Part-CAMO voldoen? Dan stelt de ILT een zogenoemde ‘transitie bevinding’ op. De organisatie heeft dan de tijd om daarop corrigerende maatregelen te nemen.