Overgang naar Part-CAO en Part-CAMO

Er zijn nieuwe vergunningen voor onderhoudsorganisaties. Dit zijn de Part-CAO en de Part-CAMO. Heeft uw organisatie een Part-M Subpart F certificaat, Part-M Subpart G (CAMO) certificaat of Part-145 certificaat? Dan moet of kunt u deze omzetten naar een van de twee nieuwe vergunningen. Dit vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

De belangrijkste veranderingen

In de onderhoudsstandaarden voor luchtvaartuigen zijn dit de belangrijkste veranderingen:

 • Part-CAMO is het nieuwe type vergunning voor de grote luchtvaart. Hiermee wordt een veiligheidsmanagementsysteem verplicht voor het onderhoudsbeheer.
 • Part-CAO is het nieuwe type vergunning voor de kleine luchtvaart (general aviation). Dit is een vergunning met minder strenge eisen en gecombineerde rechten voor onderhoud, beheer van de permanente luchtwaardigheid en beoordelingen van de luchtwaardigheid. Hiermee krijgt de sector een simpelere wetgeving en meer flexibiliteit.
 • Voor de kleine luchtvaart is een aparte Annex in de Europese verordening opgenomen: Part-ML. Voor de grote luchtvaart blijft Part-M gelden.

In Verordening (EU) 2019/1383 staat meer informatie over de nieuwe vergunningen voor onderhoudsorganisaties. 

Tijdspad

De Part-M Subpart F en Subpart G certificaten blijven tot 24 maart 2022 geldig. U heeft tot die datum de tijd om aan alle eisen van Part-CAO of Part-CAMO te voldoen. 

Het omzetten van uw certificaat aanvragen

De ILT zet uw Part-M Subpart F certificaat en Part-M Subpart G (CAMO) certificaat om naar een PART-CAO of PART-CAMO vergunning. Een Part-145 certificaat kunt u alleen omzetten naar een PART-CAO. Dit vraagt u aan met een aanvraagformulier:

Na ontvangst neemt de inspectie contact op met uw organisatie.

Let op: U kunt geen nieuwe Part-M Subpart F of Subpart G vergunning meer aanvragen bij de ILT.

Na het omzetten van uw certificaat

Nadat uw certificaat naar een Part-CAO of Part-CAMO vergunning is omgezet, moet u de volgende stappen nemen:

 • U ontvangt een nieuw erkenningsnummer. Dit nummer moet u voortaan gebruiken in de bedrijfsdocumenten (EASA Form 1, Airwortiness Review Certificate EASA Form 15b/c , certificate of release to service). Oude erkenningsnummers worden ingetrokken en mag u niet meer gebruiken. 
 • U moet de handboeken en processen aanpassen om aan de aanvullende eisen van uw nieuwe vergunning te voldoen.
 • Heeft de ILT aan u transitiebevindingen doorgegeven? Dan heeft u tot 24 maart 2022 de tijd om deze te verbeteren. In de EASA Guide to Transition Appendix II tot en met V staat wat de transitiebevindingen zijn.
 • Als uw organisatie nog niet afgesloten bevindingen op de huidige vergunningseisen heeft, dan blijven deze gelden op dezelfde eisen van de nieuwe vergunning. Ook de bewaartermijnen van de gegevens van uitgevoerde werkzaamheden blijven gelden.

Welke vergunning heeft uw organisatie nodig?

Weet u niet welke vergunning uw organisatie nodig heeft? Onderstaande tabel helpt u bij het maken van de keuze voor een Part-CAO of een Part-CAMO.

Welke vergunning?
Part-CAO Part-CAMO Part-145 Opmerking
Privileges
 • Part-ML
 • Part-M tot aan Complex Motor Powered Aircraft
 • Geen luchtvaartuigen op een AOC (uitgezonderd rondvlucht AOC)
Part-M en Part-ML

Part-M en Part-ML

FAA, TCCA en ANAC approval o.b.v. bilaterale overeenkomsten

Veligheidsmanagement-systeem (SMS) Niet verplicht Verplicht Te zijner tijd verplicht Vereist aanvullende procedures en aanwijzen van een Safety Manager
Intern meldsysteem Niet verplicht Verplicht Verplicht
Human Factor training Niet verplicht Verplicht Verplicht
Handboek CAE CAME MOE Een organisatie met zowel een Part-CAMO als Part-145 erkenning moet 2 handboeken bijhouden en voor wijzigingen daarop 2 aanvragen ter goedkeuring indienen.
Wijzigingen Scope of Work Via ‘controlled procedure’ Directe goedkeuring Directe goedkeuring Voor Part-CAO is voor veel wijzigingen in de Scope of Work geen directe betrokkenheid van de autoriteit vereist. De organisatie moet enkel de autoriteit informeren in plaats van vooraf goedkeuring te vragen.
Airworthiness Review staff Hoeft niet onafhankelijk van onderhoud of beheer te zijn (mag dezelfde persoon zijn) Onafhankelijk persoon Niet van toepassing Geeft voor Part-CAO meer flexibiliteit
Kwaliteitssysteem Verplicht, maar voor een kleine organisatie mag een organisational review worden toegepast. Verplicht Verplicht Vereist een onafhankelijke kwaliteitsmanager.
Transitieproces Administratief Audit

Guide van EASA

In de Guide for Transition to Part-CAO and Part-CAMO van EASA staat het overgangsproces. In Appendices I tot en met IX staan de verschillen tussen de huidige en de nieuwe organisatie-eisen en de handboeken (MOM, CAME, CAE, MOE).

Overgangsperiode Part-CAO en Part-CAMO

De ILT houdt toezicht volgens de eisen van Part-CAO en Part-CAMO. In de overgangsperiode van Part-CAO en Part-CAMO mag uw organisatie alle transitiebevindingen aanpassen. Dit kan tot uiterlijk 24 maart 2022. 

Heeft uw organisatie deze transitiebevindingen niet voor deze datum afgesloten? Dan wordt het erkenningscertificaat geheel of gedeeltelijk ingetrokken, beperkt of uitgesteld.

Toezicht na afgeven Part-CAO

Heeft u een Part-CAO? Stuur dan de volgende documenten naar de ILT. De inspectie heeft deze nodig voor het houden van toezicht. 

 • Aangepast CAE (Combined Airworthiness Exposition), opgesteld op basis van het huidige handboek (CAME, MOM of MOE).
 • Een zelfevaluatie van hoe de organisatie aan de nieuwe eisen van Part-CAO voldoet (en aan Part-M en/of Part-ML zover dat van toepassing is).
 • De ‘CAE Control Procedure’ volgens artikel CAO.A.025(a)(11). Deze moet door de ILT worden goedgekeurd.

De ILT houdt een administratieve controle. De ILT stelt een transitiebevinding op als uw organisatie nog niet aan alle nieuwe eisen van Part-CAO voldoet. U krijgt dan de tijd om maatregelen te nemen.
 

Toezicht na afgeven Part-CAMO

Heeft u een Part-CAMO? Stuur dan de volgende documenten naar de ILT. De inspectie heeft deze nodig voor het houden van toezicht. 

 • Aangepast CAME (artikel CAMO.A.300) op basis van het huidige CAME handboek. Als u andere documenten gebruikt, dan stuurt u een duidelijke verwijzing mee. Daarin laat u zien hoe de eisen van artikel CAMO.A.300 ingevuld worden in deze andere documenten. Voorbeelden van andere documenten zijn:
  •  Safety Management Manual (EMM)
  • Emergency Response Manual (ERM)
 •     Andere ondersteunde documenten die over het veiligheidsmanagementsysteem gaan, zoals:
  • De vergaderstructuur en notulen van Safety Review Boards of Safety Action Groups.
  • Hazard Log en Risk Register.
 • EASA Form 4 voor de Safety Manager (artikel CAMO.A.305(a)(5) & (c)), zodat de ILT uw Safety Manager kan goedkeuren.
 • Een zelfevaluatie van hoe uw organisatie aan de nieuwe eisen van Part-CAMO en AMC voldoet. Als Part-M of Part-ML van toepassing is, moet u dit ook opnemen in de evaluatie (artikel CAMO.A.130). 

Let op: Heeft u al een andere vergunning waarbij een veiligheidsmanagementsystem (SMS) verplicht is, zoals een AOC vergunning? Dan moet u de volgende aanvullende documenten met de zelfevaluatie meesturen:

 • De 2 meest recente Safety Review Boards en Safety Action Group(s) notulen.
 • De jaarlijkse Safety Review Board notulen.
 • Een Safety performance report van de afgelopen 6 maanden.
 • De huidige hazard log en risk register.
 • Een volledig uitgewerkte risk assessment van een incident of een gerapporteerde hazard.

Bij de zelfevaluatie van het veiligheidsmanagementsysteem (CAMO.A.200) kunt u de volgende tools gebruiken:

 • De EASA MSAT Tool Excel lijst (MSAT = Management System Assessment Tool).
 • De op de EASA gebaseerde ILT-MSAT Tool van de ILT. In dit Excel-bestand geeft u per artikel aan hoe voldaan wordt aan Present, Suitable, Operational of Effective. Hierbij kunt u een toelichting geven. U vraagt de ILT-MSAT Tool aan bij de ILT.

De ILT houdt eerst een administratieve controle. Daarna volgt een audit op de safety management processen. Ook houdt de ILT een interview met de (toekomstige) Safety Manager. De inspectie verwacht dat uw organisatie het proces van hazard identification, risk assessment and mitigation (ref. MSAT 2.1 & 2.2) voor de hoogste veiligheidsrisico’s heeft doorlopen.

De ILT stelt een transitiebevinding op als uw organisatie nog niet aan alle nieuwe eisen van Part-CAMO voldoet. U krijgt dan de tijd om maatregelen te nemen.