Leidraad handboek RPAS operaties

Om als professional met een drone (RPAS) te mogen vliegen, moet u een goedgekeurd RPAS Operator Handboek hebben. De eisen voor dit handboek staan in de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen. In de Leidraad voor het schrijven van een Handboek RPAS-Operator leest u hoe u uw handboek opstelt. De leidraad is ontwikkeld samen met praktijkmensen uit de sector.

Leidraad voor het schrijven van een Handboek RPAS operator

De volgende bestanden kunt u als hulpmiddel gebruiken: