kunstgras biociden

ILT onderzoek: veel onjuist gebruik van biociden op hockeylocaties

Beheerders op sportparken kunnen biociden gebruiken bij de bestrijding van algen. Uit ILT inspecties tussen eind 2019 en begin 2020 blijkt dat er nog veel onjuist gebruik is van biociden bij het bestrijden van algen op natte kunstgrasvelden bij hockeylocaties. Onjuist gebruik van gevaarlijke stoffen of biociden geeft gezondheidsrisico’s voor mens, dier en milieu. De gebruikte stoffen kunnen in grond- of oppervlaktewater terechtkomen.

Bij 13 van de in totaal 41 geïnspecteerde hockeylocaties was er sprake van een overtreding. Dit betrof onder meer onjuiste toepassing van een toegelaten biocide. Daarnaast stuitte de inspectie op gebruik van ‘niet toegelaten’ biociden, zoals waterstofperoxide. Op de bezochte hockeylocaties hebben de beheerders (vereniging en/of, gemeente) de overtredingen na tussenkomst van ILT beëindigd.