Derivaten en beleggingen

De Aw ziet er op toe dat woningcorporaties de wet- en regelgeving rondom derivaten en beleggingen naleven. De specifieke eisen die aan derivaten en beleggingen worden gesteld zijn onderdeel van het financieel reglement beleid en beheer. Alle woningcorporaties hebben inmiddels dit reglement opgesteld.

Bij de toetsing van de werking van het reglement financieel beleid en beheer wordt het feitelijk handelen van een woningcorporatie in derivaten en beleggingen getoetst. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de interne controle, de auditing en de externe accountant.