Verwijderen van asbest

De Nederlandse wet- en regelgeving stelt strenge eisen aan het verwijderen van asbest. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op verwijdering van asbest uit objecten als schepen, treinen en industriële installaties. Ze ziet niet toe op verwijdering uit bouwwerken, zoals gebouwen, bruggen en viaducten. Voor verwijdering uit bouwwerken zijn de gemeentes verantwoordelijk.

Toezicht op de verwijdering van asbest

Het toezicht houdt in dat de ILT nagaat of asbest volgens de regels wordt verwijderd:

  • Asbest en asbesthoudende producten mogen, op enkele uitzonderingen na, alleen worden verwijderd als vooraf een inventarisatierapport is opgesteld door een gecertificeerd inventarisatiebureau;
  • Asbest en asbesthoudende producten mogen, ook op enkele uitzonderingen na, alleen verwijderd worden door een gecertificeerd bedrijf;
  • Asbest en asbesthoudende producten moeten worden verwijderd voordat andere werkzaamheden mogen worden verricht;
  • Na de verwijderingswerkzaamheden moet onderzocht worden of alle asbest verwijderd is.

Gecertificeerde bedrijven zijn geregistreerd

Bedrijven die zijn gecertificeerd om asbest te inventariseren en te verwijderen, zijn opgenomen in een register.

Wel of geen verwijderingsplicht?

Er geldt geen verwijderingsplicht voor daken waarin asbest is verwerkt. Wel geldt er een verwijderingsplicht voor asbestwegen. Er geldt géén verwijderingsplicht voor andere asbesthoudende producten wanneer die destijds rechtmatig zijn aangebracht. Tenzij deze een gevaar opleveren voor de gezondheid of het milieu.

Klachten over sanering van asbest

De ILT handelt geen meldingen, signalen of klachten af over gemeenten, bedrijven en personen die asbest saneren. Deze klachten worden doorverwezen naar de betreffende gemeente, provincie, de politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie, het Openbaar Ministerie of de regionale omgevingsdiensten.

De ILT neemt alleen klachten in behandeling die gaan over haar eigen toezichthoudende en handhavende taken. De ILT gaat ook af op eigen waarnemingen tijdens inspecties en controles.