Hoe wordt omgegaan met geschillen tussen de autoriteit van verzending en van ontvangst?

Artikel 28 van de EVOA geeft aan hoe autoriteiten met geschillen moeten omgaan: de kennisgever moet de procedure volgen die door de strengste autoriteit wordt aangegeven. Als kennisgever moet u daarom van tevoren nagaan wat het standpunt van de autoriteiten is over de indeling van de (afval)stof en over de handeling waaronder de verwerking valt.

Afval of niet?

Kunnen de bevoegde autoriteiten van verzending en van ontvangst het niet eens worden over de indeling afval of niet-afval? Dan worden de stoffen behandeld als afvalstoffen. Na aankomst in het land van bestemming geldt de daar geldende wet- en regelgeving.

Bijlage III of bijlage IV?

Zijn de bevoegde autoriteiten van verzending en van ontvangst het niet eens over de indeling van de aangemelde afvalstoffen in bijlage III, II A, III B of in bijlage IV? Dan worden de afvalstoffen als afvalstoffen van bijlage IV beschouwd.

Verwijdering of nuttige toepassing?

Zijn de bevoegde autoriteiten van verzending en van ontvangst het niet eens over de indeling van de verwerking als handeling van verwijdering of van nuttige toepassing? Dan zijn de bepalingen voor verwijdering van toepassing.