Update handboek marktwaardering 2022 gepubliceerd

31-1-2023 – De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceert vandaag de update van het handboek marktwaardering 2022. Dit was al aangekondigd bij de publicatie van het handboek marktwaarde op 31 oktober 2022.

Wat is er gewijzigd in het handboek marktwaardering?

In deze update zijn de parameters leegwaardestijging, markthuur en disconteringsvoet geactualiseerd. Het gaat om wijzigingen in de tabellen 4, 11, 33, 36 en 39 van het handboek. Door deze update kan de marktontwikkeling in het laatste kwartaal van 2022 beter benaderd worden. Naar verwachting zal de afwijking tussen de basisversie en de full versie van het handboek hierdoor kleiner worden.

Daarnaast zijn er een aantal redactionele (geen methodische) aanpassingen doorgevoerd.

Publicatie in de Staatscourant

De Aw publiceert de update van het handboek marktwaarde 2022 voordat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dit in de Staatscourant zet. Dit is op verzoek van stakeholders en met instemming van BZK.