Update handboek marktwaardering

Dit is een update van het handboek marktwaardering 2022. Dit was al aangekondigd bij de publicatie van het handboek marktwaarde op 31 oktober 2022. In deze update zijn de parameters leegwaardestijging, markthuur en disconteringsvoet geactualiseerd. Het gaat om wijzigingen in de tabellen 4, 11, 33, 36 en 39 van het handboek.