Welke vergunningen heb ik nodig als ik een droneshow wil organiseren?

Het vliegen met drones tijdens een droneshow valt in de categorie SPECIFIEK. Hiervoor moet u een exploitatievergunning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook heeft u mogelijk een ontheffing nodig om in het donker te mogen vliegen.

Bij de aanvraag van een exploitatievergunning moet u zelf een SORA (Specific Operations Risk Analysis) uitvoeren. Besteed daarbij extra aandacht aam de Ground Risk Class en de Air Risk Class. Dit omdat de SORA-methodiek geen rekening houdt met de risico’s van een droneshow, zoals de kans op een botsing tussen drones. Neem daarom extra risico verkleinende maatregelen op met betrekking tot botsingen tussen drones.

In Nederland is het verboden om buiten de Uniforme Daglicht Periode (UDP) met een drone te vliegen. Als de droneshow in het donker wordt uitgevoerd, moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. U kunt deze ontheffing tegelijk met uw exploitatievergunning voor de droneshow aanvragen.