Aanvullend onderzoek historische zeilende passagiersschepen (bruine vloot)

Elk gecertificeerd historisch zeilschip heeft voorjaar 2024 een verplicht aanvullend onderzoek door de ILT gekregen. In deze film is te zien hoe inspecteurs van de ILT samenwerken met keuringsinstanties, schippers en de Vereniging voor Beroepschartervaart. Deze samenwerking leidt tot een aantoonbaar veiligere zeilvloot.

In deze video is te zien hoe inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport samenwerken met keuringsinstanties, schippers en de Vereniging voor Beroepschartervaart. Deze samenwerking leidt tot een aantoonbaar veiligere zeilvloot.

VOICE-OVER: 'De Inspectie Leefomgeving en Transport is samen met schippers, keuringsinstanties en de brancheorganisatie voor beroepschartervaart druk bezig om voor 1 april alle historische zeilende passagiersschepen extra te controleren naar aanleiding van ongelukken in de afgelopen jaren met bijvoorbeeld een gebroken giek. Daarom wordt er bij dit aanvullend onderzoek gekeken naar de tuigage, masten en gieken aan boord van de zogenoemde Bruine vloot.'

EGBERT VAN NORDEN, inspecteur ILT: 'Bij dat onderzoek kijken we onder andere de diameter van de wand even na, of dat correct is. Verder kijken we bijvoorbeeld naar de sluitingen, dat de juiste gekeurde sluitingen met borg worden gebruikt. De sterkte van de spanners wordt daarin meegenomen.'

VO: 'Hier aan de Loswal in Kampen worden de inspecteurs met een kraan en een manbak hoog in de mast gebracht. Daar kloppen ze alle rondhouten af en voelen ze zo nodig met een priem. Ook alle lieren, lijnen, stagen, sluitingen en bevestigingen worden gecheckt. Tijdens het zeilen met flinke windkracht moeten deze onderdelen van het schip immers ook stevig en veilig blijven. De bevindingen van het aanvullend onderzoek bespreekt de ILT-inspecteur direct met de schipper.'

FRANK VAN DER SCHEE, schipper Vliegende Hollander Charters: 'De samenwerking met ILT voor het aanvullend onderzoek is in mijn geval wel soepel verlopen. Er werd snel geantwoord op m'n e-mails en vragen. Ook de keuring zelf ging wel in goed overleg. Veiligheid is voor ons natuurlijk ook heel erg belangrijk. Daar zijn we tijdens ons werk elk moment van de dag mee bezig. Wel is het voor ons ook spannend dat we belanden in een vorm van schijnveiligheid of een woud aan regels waar niemand echt iets aan heeft. Maar ik sta er positief in en ik hoop dat we er allemaal qua veiligheid een stukje op vooruit kunnen gaan.'

PAUL VAN OMMEN, directeur BBZ: 'Er wordt een bovenmatige inspanning verwacht van iedereen. Van de schippers, van ILT, van de keurende instanties. En de bereidheid van iedereen om daar het maximale te doen, is groot zie ik. Tegelijkertijd is het ook wel erg spannend om het allemaal goed rond te krijgen. Dus soms loopt het niet helemaal zo soepel als iedereen zou willen. Maar de bereidheid om extra inspanning te leveren, is erg groot. Van alle kanten merk ik, en dat is heel erg positief.'

LEX BORST, projectleider ILT Aanvullend onderzoek: 'De samenwerking met de schippers, keuringsinstanties, brancheorganisatie is wat mij betreft goed. We proberen met z'n allen het doel te halen, namelijk die 230 schepen van de Bruine vloot aanvullend onderzocht te hebben voor 1 april van dit jaar.'

VO: 'Zeker is dat de schepen die uitvaren na de aanvullende onderzoeken aantoonbaar veiliger zijn. Zo werkt de ILT samen met schippers, keuringsinstanties en de branche aan de veiligheid op de schepen.'

♪ LICHT OPZWEPENDE BEAT ♪

In beeld: Rijkslogo. Inspectie Leefomgeving en Transport. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een productie van ILT ©2024.