Signaalrapportage Inspectie Leefomgeving en Transport ziet ruimte voor doorontwikkeling vergunningverlening-, toezicht- en handhavingsstelsel

De Inspectie Leefomgeving en Transport levert met deze signaalrapportage een aanvullende bijdrage aan de doorontwikkeling van het VTH-stelsel. De inspectie zet daarbij de uitgangspunten van de wet af tegen de praktijk.