Advies Kooksfabriek Tata Steel IJmuiden B.V.

Om staal te maken heeft Tata Steel kooks (cokes) nodig. Kooksfabrieken produceren kooks uit kolen. Als het productieproces niet goed verloopt, kunnen zogenaamde rauwe kooks ontstaan. Het gebruik van rauwe kooks voor de staalproductie veroorzaakt extra luchtverontreiniging. Daarom is in de Best Beschikbare Technieken (BBT) de eis vastgelegd dat het ontstaan van rauwe kooks moet worden vermeden.

Geen vergunning voor rauwe kooks

In de huidige milieuvergunning mag Tata Steel geen rauwe kooks laten ontstaan. Dus ook stoffen die door het gebruik van rauwe kooks in de lucht komen, zijn niet vergund. Tata Steel vraagt nu aan om de vergunning op dit punt aan te passen. Tata Steel geeft aan dat het ontstaan van rauwe kooks niet volledig is te voorkomen.

Advies aan omgevingsdienst

De ILT adviseert om deze vergunningaanvraag niet in behandeling te nemen omdat:

  • de aanvraag onvolledig is en
  • de BBT (conclusie 46 onder IX horende bij de BREF ijzer en staal) het ontstaan van rauwe kooks niet toestaat.

De ILT kan uit de aanvraag niet afleiden of Tata Steel alle opties al onderzocht heeft om het ontstaan van ongare kooks te vermijden. De ILT adviseert het bevoegd gezag dit dan ook verder te onderzoeken. De ILT biedt de Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied aan om samen de technische mogelijkheden te bespreken om het ontstaan van rauwe kooks te voorkomen.