Staat van de corporatiesector 2023

Op deze pagina kunt u een pdf-versie downloaden van de Staat van de corporatiesector 2023. In de Staat geeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in de sector in het afgelopen jaar.

Deze Staat bevat 2 belangrijke conclusies:

  • Het proces rond het maken van (prestatie)afspraken tussen overheden en corporaties leidt onvoldoende tot concrete en harde afspraken met een haalbaar tijdspad.
  • Het Rijk en corporaties zijn samen verantwoordelijk voor het steeds weer zoeken van balans tussen opgaven en middelen in de sector. Dat is ook nodig want veranderingen in rijksbeleid en externe omstandigheden brengen onzekerheid bij corporaties. Denk aan stijgende rente en bouwkosten. Hierdoor ontstaat het risico dat corporaties te snel remmen op de bouw en verduurzaming van woningen. 

De onderliggende signalen bij deze conclusies vindt u in de Staat.