Onderzoeksrapport bij Staat van de corporatiesector 2023

Dit rapport is een bijlage van de Staat van de corporatiesector. In deze bijlage vindt u de winst- en verliesrekening, balans van de sector en achtergrondinformatie bij analyses uit de Staat. In de Staat geeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een beeld van actuele ontwikkelingen in de sector in het afgelopen jaar. En agendeert ze risico’s voor het functioneren van het corporatiestelsel. De Aw stelt de Staat op vanuit haar verantwoordelijkheid voor het stelseltoezicht.