Beeld: ©ILT

Staat van de corporatiesector 2019

Binnen de corporatiesector zijn twee tegengestelde bewegingen zichtbaar. Enerzijds houden corporaties door stijgende lasten steeds minder over van de huurinkomsten en neemt de verdiencapaciteit af. Anderzijds neemt het vermogen van de sector toe. In termen van marktwaarde is dat logisch door de oververhitte woningmarkt. Maar ook als we rekening houden met de specifieke omstandigheden van de sector, verdisconteerd in de beleidswaarde, stelt niet langer vooral de vermogenspositie grenzen aan de investeringsmogelijkheden voor de sector. De verhoudingen in de kasstromen zullen de komende jaren meer beperkend gaan worden.