Onderzoeksrapport bij de Staat van de corporatiesector 2019

Dit onderzoeksrapport is een bijlage bij de Staat van de corporatiesector 2019. De Staat presenteert de belangrijkste ontwikkelingen in de sector en de hoofdlijnen van de toezichtbevindingen van de Aw op de corporaties. Daarnaast benoemt de Aw in de Staat met de Signalen een aantal zaken die volgens de Aw extra aandacht behoeven van minister, Tweede Kamer en beleid. Het onderzoeksrapport biedt de geïnteresseerde lezer daarnaast aanvullende details en nadere informatie over de ontwikkelingen in de sector en het Toezicht dat de Aw uitoefent op de corporaties.