HUF-toets Regeling verbod gratis plastic tassen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op verzoek van de directeur-generaal Milieu en Internationaal een handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) uitgevoerd op de Regeling beheer verpakkingen. Dit is ook bekend onder de naam regeling verbod gratis plastic tassen.