HUF-toets Regeling beheer verpakkingen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op verzoek van de directeur-generaal Milieu en Internationaal een handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) uitgevoerd op de aanpassing van de Regeling beheer verpakkingen.