HUF-toets Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik en Besluit beheer verpakkingen 2014

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op verzoek van de directeur-generaal Milieu en Internationaal een handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) uitgevoerd op het ontwerpbesluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik en de bijbehorende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014 (BBV).