Strengere sancties voor manipulatie rij- en rusttijden in het wegvervoer

Verhalen

Per 1 februari voert de ILT wijzigingen door bij controles op rij- en rusttijden in het wegvervoer. Enerzijds gaat de ILT tachograaffraude harder bestraffen. Anderzijds gaan handhavers van Europese lidstaten eenduidiger optreden tijdens wegcontroles. Hans Drijer is senior-inspecteur Goederenvervoer weg. Vanuit die rol coördineert hij de handhaving op rij- en rusttijden binnen Nederland. Tegelijkertijd is hij voorzitter van een Europees samenwerkingsverband (ECR) dat zich bezighoudt met rij- en rusttijden. Welke gevolgen hebben deze wijzigingen voor transportondernemingen en vrachtwagenchauffeurs? En wat is het gewenste effect van deze aanscherping?

“Wij pakken nu ook de medeplichtige chauffeur voor fraude met de tachograaf aan.”

Hans Drijer inspecteur transport en tachograaf zit in een inspectie auto en kijkt uit het raam.
Beeld: ©ILT
Hans Drijer, senior-inspecteur Goederenvervoer weg

Hans: “Tot februari 2021 controleerden wij de rij- en rusttijden vanaf de laatst genoten dagelijkse rust. Vanaf nu controleren wij vanaf de laatst genoten wekelijkse rusttijd. Anders gezegd: we kijken verder terug, naar de lopende week. Als wij in die periode hele belangrijke overtredingen tegenkomen, maken wij hiervoor een boeterapport op. Bijvoorbeeld als wij een rusttijd constateren van minder dan 8,5 uur. Vrachtwagenchauffeurs moeten namelijk dagelijks 11 uur achter elkaar rust nemen. Ook moeten zij 1 keer per week een aaneengesloten rust van gemiddeld 45 uur houden. Als inspectie controleren wij of chauffeurs deze regels naleven. Dat doen wij door de gegevens te controleren die de tachograaf registreert.”

Maatregelen raken ook chauffeur

“Het blijkt dat tachograafmanipulatie om de regels voor de rij- en rusttijden te omzeilen door blijft etteren. Om dat een halt toe te roepen, pakken wij deze vorm van fraude vanaf nu veel strenger aan. Wij controleren langs de weg. En we houden bedrijfsinspecties bij transport- of touringcarbedrijven. Tijdens wegcontroles nemen wij vanaf nu ook bestuurderskaarten in, als wij merken dat die door technische manipulatie zijn vervalst. Dat betekent dat de chauffeur op dat moment niet verder mag rijden. Dat mag pas weer als hij of zij een nieuwe bestuurderskaart heeft. De aanvraagprocedure voor een nieuwe bestuurderskaart kan echter een tijdje duren.”

In een vrachtwagencabine wordt een tachograaf uitgelezen.
Beeld: ©ILT
Uitlezen tachograafgegevens tijdens wegcontroles

Meewerken aan fraude is een keuze

Voorheen kreeg alleen de transportonderneming een boete van € 4.400 bij een overtreding. De chauffeur was daar vaak niet eens van op de hoogte. Daar komt verandering in. “Als wij tijdens bedrijfsinspecties vormen van manipulatie constateren waarbij ook de chauffeur een grote rol heeft gespeeld, dan beboeten wij vanaf nu de chauffeur hier ook voor. Die boete bedraagt € 1.500. Het verbaast mij overigens dat chauffeurs soms overgaan tot manipulatie om relatief kleine overtredingen te verbloemen. Daarmee snijden zij zichzelf enorm in de vingers. Stel dat een chauffeur bijvoorbeeld een uur te lang heeft gereden. Komt die overtreding aan het licht, dan kost die overtreding de werkgever € 100. Maar komt diezelfde overtreding aan het licht nadat wij tachograafmanipulatie hebben vastgesteld? Dan kost dat het bedrijf € 4.400. De chauffeur moet vanaf nu dan zelf € 1.500 betalen. Bovendien nemen wij in zulke gevallen voortaan ook de bestuurderskaart in. Ik verwacht dat chauffeurs door al deze nieuwe maatregelen minder bereid zullen zijn om mee te werken aan fraude.”    

“Tot slot, treden we ook strenger op bij de overtreding van het verbod om de normale wekelijke rusttijd van 45 uur in de cabine door te brengen. Vooral bij buitenlandse chauffeurs zien we dit. Als wij deze overtreding herhaaldelijk bij dezelfde onderneming constateren, dan verdubbelen wij de boete voor die onderneming.”

Eenduidiger handhaven binnen Europa

Met ingang van dit jaar gaan handhavers in Europa ook eenduidiger werken op het gebied van rij- en rusttijden. “De Europese regels voor rij- en rusttijden en het gebruik van de tachograaf worden qua handhaving ook afgestemd met de Europese Commissie. De inspectiediensten van de lidstaten bespreken met elkaar hoe zij de Europese regels voor rij- en rusttijden interpreteren en handhaven, zodat elk land dit zoveel mogelijk op dezelfde manier doet. Die afstemming gebeurt bijvoorbeeld in de Euro Control Route (ECR). Van deze groep ben ik voorzitter. In Nederland stemmen we de handhaving af met de politie, die de rij- en rusttijden op dezelfde manier handhaaft als de ILT.”

Gezamenlijk de voortgang bewaken

Tot slot zegt Hans: “Ik hoop dat alle nieuwe maatregelen tezamen gaan leiden tot betere naleving van de rij- en rusttijden. En dat hierdoor ook het aantal gevallen van tachograafmanipulatie afneemt. Met onze internationale werkgroep blijven wij de ontwikkelingen op dit vlak in ieder geval goed monitoren.”