ILT-IOD onderzoekt verwerking cv-ketels om milieuschade te voorkomen

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft deze week een onderzoek gedaan bij verschillende metaalverwerkingsbedrijven in het zuiden van het land. De ILT-IOD heeft het sterke vermoeden dat deze bedrijven oude cv-ketels tot afval verwerken, terwijl ze hiervoor niet de juiste certificering hebben. Verkeerde verwerking van cv-ketels kan leiden tot schade aan het milieu. 

Cv-ketels bevatten elektronica en vallen daarom onder ‘e-waste’ (elektronisch afval). Het verwerken van elektronisch afval mag alleen gedaan worden door gecertificeerde bedrijven. Als consument mag je ervan uitgaan dat jouw oude ketel op de juiste manier en door de juiste bedrijven wordt verwerkt en zo geen schade aan het milieu toebrengt.

E-waste

E-waste, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), is één van de snelst groeiende afvalstromen in Nederland. Het is belangrijk dat e-waste op een efficiënte en goede manier wordt ingezameld en gerecycled. Daarvoor moet het terechtkomen in een erkend circuit van bedrijven. Dit is helaas niet altijd het geval, waardoor waardevolle grondstoffen verloren gaan en mogelijk risico’s voor mens en milieu ontstaan. Mogelijk zijn bij de betreffende cv-ketels de metaalfracties uit printplaten en display-schermen niet gescheiden. Het gevolg hiervan is dat eventuele gevaarlijke stoffen in de reguliere afvalstroom terechtkomen en dat waardevolle grondstoffen niet zijn teruggewonnen.

IOD

De ILT-IOD voert, onder het gezag van de officier van justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uit. De ILT-IOD richt zich op georganiseerde (milieu-)criminaliteit, vaak met internationale (financiële) constructies en handelsstromen, waarbij zonder ingrijpen van de overheid uiteindelijk onherstelbare schade ontstaat aan mens, milieu en maatschappij.

Melding doen

Het doen van een melding of het stellen van een vraag aan de ILT kan via de contactpagina van de ILT. Via deze pagina is het ook mogelijk om anoniem melding te maken van ernstige criminaliteit.