AEEA voor schrootbedrijven

Wat zijn Afgedankte Elektrische of Elektronische Apparaten (AEEA)?

Voorbeelden AEEA apparatuur

Wasmachines, cv-ketels, magnetrons, elektrische fietsen, verlichtingarmaturen, koel- en vriesapparatuur, televisies, computers, spaarlampen, Ledverlichting, zonnepanelen.

U accepteert, zamelt in, vervoert, handelt of bemiddelt in AEEA, maar verwerkt niet. Wat zijn de regels?

 • Voor acceptatie en opbulken van AEEA is een omgevingsvergunning milieu of Activiteitenbesluitmelding nodig. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente of provincie.
 • U moet AEEA scheiden van overige afvalstoffen (en gescheiden houden).
 • Kraken, pletten, samendrukken demonteren en slopen zijn niet toegestaan (ook niet gedeeltelijk).
 • Het (gedeeltelijk) demonteren van een apparaat voor hergebruik van onderdelen is niet toegestaan.
 • Vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen is toegestaan als u een VIHB-registratie hebt voor die activiteit. Zie http://niwo.nl
 • AEEA mag tijdens transport niet (verder) kunnen beschadigen.
 • Bij grensoverschrijdende transporten met kapotte apparaten moet u een EVOA-kennisgeving doen bij de ILT.
 • U mag alleen AEEA afgeven aan bedrijven die daartoe wettelijk zijn aangewezen. Vraag dit na bij uw afnemer.
 • Maak afspraken met uw leveranciers als u onverhoopt AEEA aantreft in aangeleverde partijen.

U verwerkt AEEA

Verwerken wil zeggen: elke fysieke handeling die leidt tot een wijziging aan een apparaat valt onder verwerken. Denk aan kraken, shredderen, pletten, samendrukken en demonteren.

 • U mag alleen verwerken als u Weeelabex of Cenelec-gecertificeerd bent.
 • U mag alleen verwerken als u een omgevingsvergunning milieu hebt. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente of provincie. Een Activiteitenbesluitmelding is niet voldoende.
 • Verwerken is uitsluitend toegestaan binnen uw bedrijf. Verwerken buiten uw bedrijf (bijv. aan de straat) is verboden.
 • U mag uitsluitend stromen verwerken waarvoor u bent gecertificeerd en dan alleen volgens het gecertificeerde proces.
 • Verwerken mag uitsluitend volgens de voorschriften van de Weeelabex of NEN-EN 50625-1.
  • De afgezonderde stoffen, mengsels en onderdelen moeten als afzonderlijke stromen worden verwijderd of nuttig toegepast volgens de normale afvalstoffenwetgeving;
  • De overige onderdelen behandelt u volgens de normale afvalstoffenwetgeving;
  • Voor beeldbuizen, gasontladingslampen, koelkasten en apparaten die gassen bevatten die de ozonlaag aantasten of die een groot broeikaseffect hebben (meer dan 15 keer dan het effect van CO2), gelden aanvullende eisen voor verwerking.
 • U moet bij de verwerking de beste beschikbare technieken toepassen.
 • De verwerker moet de verwerking registeren en afmelden bij https://www.nationaalweeeregister.nl/