Praktijktoets Centrale Database Taxivervoer afgerond

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een alternatief voor de boordcomputer taxi (BCT) en de bijbehorende BCT-kaarten. Dat doet de Inspectie om het toezicht op de naleving van het taxivervoer te verbeteren en efficiënter te maken. Om te bepalen of de nieuwe oplossing ook in de praktijk werkt, is een praktijktoets uitgevoerd.

Een rij taxi's die wachten op klanten

De ILT heeft de Praktijktoets Centrale Database Taxivervoer (CDT) eind december 2023 afgerond. In samenwerking met kandidaat-ICT Dienstverleners en geselecteerde taxiondernemingen en -chauffeurs is op vrijwillige basis de praktijktoets doorlopen. Op 18 januari 2024 heeft de evaluatie plaatsgevonden met de kandidaat-ICT Dienstleveranciers en de geselecteerde taxiondernemingen en -chauffeurs.

De Praktijktoets CDT

De Praktijktoets CDT had tot doel om de gegevensuitwisseling tussen de ICT-oplossingen van deelnemende ICT Dienstverleners en die van de ILT te toetsen in de praktijk. Door het hele systeem op deze manier in de praktijk te testen, wordt duidelijk in welke mate de verschillende onderdelen werken zoals bedoeld is.  

Resultaten Praktijktoets

De Praktijktoets CDT heeft 3 maanden geduurd: van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023. In die periode is door 5 ICT Dienstverleners met 23 deelnemende taxibedrijven en 81 chauffeurs getest. Er zijn bijna 1.500 diensten geregistreerd met binnen die diensten ruim 9.600 verrichtingen (ritten en pauzes). Tijdens de evaluatie op 18 januari zijn de conclusies en ontwikkelpunten besproken met de betrokken partijen. 

Medio februari verwacht de ILT het evaluatierapport van de praktijktoets op de ILT website te publiceren.

Vertraging wetgevingstraject

Naast de evaluatie van de praktijktoets is er ook stilgestaan bij de aangepaste planning van de inwerkingtreding naar 1 januari 2025. De introductie van het nieuwe systeem vergt aanpassingen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), te weten het Besluit Personenvervoer 2000 (BP2000). Daarnaast is een nieuwe ministeriële regeling voor de Centrale Database Taxivervoer (CDT) nodig. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is bezig met het opstellen hiervan. In de nieuwe systematiek is er sprake van voortdurende aanlevering van taxivervoergegevens (waaronder persoonsgegevens van de chauffeur) bij een centrale database van de ILT. De privacybescherming is daarom een bijzonder aandachtspunt bij het wetgevingstraject van de aangepaste BP2000 en de ministeriële regeling CDT.

Doorontwikkeling CDT

De ILT neemt de resultaten uit de praktijktoets mee in de doorontwikkeling van de CDT. Er wordt onderzoek gedaan of in de tweede helft van 2024 een tweede praktijktoets of pilot kan en mag worden uitgevoerd. In deze toets of pilot worden taxivervoergegevens op basis van vrijwilligheid van deelnemende ondernemers en chauffeurs verwerkt. Met deze extra voorbereidingstijd kan, in afwachting van het wetgevingstraject van het ministerie van IenW, meer praktijkervaring worden opgedaan richting de beoogde inwerkingtreding.