ILT start pilot met bodycams voor inspecteurs taxi

Sinds 1 januari 2024 is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gestart met een pilot waarbij de inspecteurs taxi tijdens hun werk een bodycam op hun uniform gaan dragen. Doel is om de veiligheid van de inspecteurs te vergroten.

Als de taxi-inspecteurs te maken krijgen met (een dreiging van) agressie en/of geweld, dan kunnen ze de bodycam aanzetten nadat ze hebben aangegeven dit van plan te zijn. De pilot duurt 6 maanden. Hierna wordt bepaald of de inzet van bodycams bijdraagt aan de veiligheid.

Karin Visser, directeur Toezicht en Opsporing:

“De veiligheid van onze mensen staat voorop. Onze inspecteurs hebben geen geweldsmiddelen en natuurlijk trainen we ze in het omgaan met agressie. Maar soms lukt het niet om met open en duidelijke communicatie escalatie te voorkomen. Uit onderzoek en ervaringen van de politie en een aantal gemeenten blijkt dat de bodycam het veiligheidsgevoel vergroot en het aantal agressie- en geweldsdelicten vermindert. Dit effect hopen we ook te sorteren voor onze taxi-inspecteurs.”

Privacy

Alle taxi-inspecteurs die een bodycam gaan dragen, krijgen eerst een technische gebruikstraining en een training van de privacyfunctionaris. Alle beelden worden op de bodycam versleuteld beveiligd. Ze zijn dus onleesbaar en kunnen niet ter plekke worden bekeken of verwijderd. De opnames worden opgeslagen op een beveiligde server en na 14 dagen automatisch verwijderd, tenzij er juridische redenen zijn om ze langer te bewaren. Het Openbaar Ministerie mag de opnames opvragen ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek.