Opsporingsdienst inspectie onderzoekt mogelijke fraude met energielabels

In het kader van een onderzoek naar mogelijke fraude met energielabels heeft de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onlangs 2 woningen en 2 bedrijfspanden doorzocht. De eigenaar wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte met energielabels van woningen en bedrijfspanden en van het witwassen van het geld dat hiermee is verdiend. De verdachte is in Nederland aangehouden en verhoord. Inmiddels is de verdachte weer vrij, in afwachting van de resultaten van het opsporingsonderzoek.

Ben Bom en Gideon Snijders lopen in bedrijfskleding door een gang.
Beeld: ©ILT

Doorzoekingen in Nederland en Spanje

In Nederland werden 1 woning en 2 bedrijfspanden doorzocht in samenwerking met de politie van de landelijke en Oost-Brabantse eenheid. In Spanje doorzocht de Guardia Civil 1 woning, waarbij rechercheurs van de ILT-IOD aanwezig waren. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie, telefoons, computers en andere gegevensdragers. Op basis van de eerste resultaten lijkt het erop dat er honderden energielabels door de verdachte zijn afgegeven, die niet in de landelijke database EP-online staan.

Twijfels over echtheid van energielabel

Eigenaren van woningen en/of gebouwen die het energielabel niet kunnen vinden in de officiële landelijke database (EP-Online) wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de energieadviseur/certficaathouder die de opname heeft uitgevoerd ten behoeve van het afgeven van het energielabel. Als er daarna redenen zijn om te vermoeden dat er mogelijk sprake is van een vervalst energielabel, dan kan dit worden gemeld aan de ILT. Dit kan via het vragenformulier op de website, rubriek ‘Productlabels/markeringen + energiemaatregelen’, onderwerp: vermoeden van fraude.

Aanleiding opsporingsonderzoek

De inspectie ontving een melding over mogelijk fraude met energielabels van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die EP-Online beheert. Tevens hebben de RVO en enkele certificerende instellingen aangifte gedaan tegen de verdachte. Beide waren aanleiding voor de ILT-IOD om een opsporingsonderzoek te starten.

Toezicht en opsporing

De ILT controleert op de aanwezigheid van een geldig energielabel bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen zoals kantoren en winkels. Commerciële advertenties voor verkoop en verhuur hiervan vallen ook onder dit toezicht. Met haar toezicht wil de inspectie bijdragen aan de bewustwording voor de energiezuinigheid van woningen en de verduurzaming van woningen stimuleren, zodat het energieverbruik afneemt.

De ILT-IOD voert, onder het gezag van de officier van justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uit. De ILT-IOD richt zich op georganiseerde criminaliteit, vaak met internationale (financiële) constructies en handelsstromen, waarbij zonder ingrijpen van de overheid uiteindelijk onherstelbare schade ontstaat aan mens, milieu en maatschappij.