Controles bediening tachograaf internationaal busvervoer

Eind juni/begin juli 2023 controleerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de zomerpendelbussen met name op het bedienen van de tachograaf langs de A2 vlakbij de Belgische grens. In totaal werden tijdens deze tweede thema-actie 14 overtredingen geconstateerd bij 10 van de 16 gecontroleerde pendelbussen. Bij 7 bussen (44%) was sprake van onjuiste bediening van de tachograaf.

Inspecteurs controleren internationale passagiersbussen op parkeerplaats langs snelweg.

Naast informatie over hoe de tachograaf correct moest worden bediend, kregen de buschauffeurs een waarschuwing. Tegen 1 van hen is een boeterapport opgemaakt voor “geen handmatige invoer wanneer dit is vereist”. Deze chauffeur had gereisd om een voertuig over te nemen en had dit niet als “andere werkzaamheden” aangetekend in de tachograaf. Met de controles wil de ILT oneerlijke concurrentie tegengaan en bijdragen aan de sociale bescherming van de chauffeur, de veiligheid voor passagiers en medeweggebruikers.

Daling van overtredingen

De eerste thema-actie was eind mei/begin juni; de ILT controleerde toen veel bussen op Schiphol en station Amsterdam Sloterdijk. Tijdens deze controles zagen de inspecteurs een duidelijke gedragsverandering. Het aantal overtredingen voor het onjuist bedienen van de tachograaf was gedaald van 49% naar 25% ten opzichte van eerdere inspecties in februari tot en met april van dit jaar.

Aanleiding thema-acties

Van midden februari tot en met april controleerde de ILT veel bussen op het bedienen van de tachograaf in de buurt van Schiphol en Sloterdijk. Tijdens deze inspecties constateerde de ILT dat bij 49% van de gecontroleerde bussen de tachograaf niet of onjuist was bediend. Zo voerden chauffeurs overige werkzaamheden niet in wanneer dit wel was vereist of ze registreerden rust, terwijl ze overige werkzaamheden hadden verricht. Aan hen is voorlichting gegeven over hoe ze de tachograaf goed moeten bedienen. Tegen 1 chauffeur is een boeterapport opgemaakt voor “geen handmatige invoer wanneer dit is vereist”. De overige buschauffeurs kregen een waarschuwing.

Internationaal busvervoer

Pendelbussen zijn bussen die vooraf samengestelde groepen vervoeren van bijvoorbeeld Nederland naar Spanje, ook bekend als internationaal ongeregeld personenvervoer. Onder het internationaal geregeld personenvervoer vallen de bussen waarbij route, opstapplaatsen en dienstrooster bekend zijn. Voor dit vervoer kan iedereen een kaartje kopen en opstappen.

Over het toezicht door de ILT

De ILT houdt toezicht op de naleving van de Wet personenvervoer 2000 en het Arbeidstijdenbesluit-vervoer. Naleving van wet- en regelgeving is van belang voor de sociale bescherming van de chauffeur, de veiligheid van de passagiers en de medeweggebruikers en om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.