Voorvallen met drones melden met nieuw formulier

Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) registreert voorvallen in de burgerluchtvaart. Het melden van voorvallen is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook belangrijk voor het vergroten van de veiligheid in de luchtvaart. Dat geldt ook voor bepaalde voorvallen met drones. Voor het doen van een melding van een voorval met een drone bestaat nu een speciaal meldformulier.

Drone in de hand van een dronevlieger.

Makkelijker om melding te doen

Speciaal voor bestuurders van drones is er een meldformulier ontwikkeld. Dit formulier maakt het makkelijker om een melding te doen van gevaarlijke situaties tijdens het vliegen met een drone. Zoals een voorval of incident met betrekking tot het ongewenst wegvliegen van een drone, het ongewenst vliegen met een drone in de nabijheid van andere luchtvaartuigen of andere zaken die gerelateerd zijn aan (vlieg)veiligheid.

Verplichte en vrijwillige meldingen

Op de webpagina Voorvallen met drones staat voor welke voorvallen bestuurders van drones verplicht een melding moeten maken. Een ernstig incident of een ongeval moet zowel bij het ABL als bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) worden gemeld. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Naast verplichte meldingen kunnen drone-operators ook vrijwillige meldingen doen. Om de algehele vliegveiligheid te vergroten, is het belangrijk om inzicht te krijgen in alle voorvallen, ook de kleine. 

Herhaling van incidenten voorkomen

De meldingen helpen het ABL om inzicht te krijgen in potentiële risico's en trends met betrekking tot drones. Daarmee kunnen passende maatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen en eventuele herhaling van incidenten te voorkomen. Dat draagt bij aan het verbeteren van de luchtvaartveiligheid in Nederland.

Meer informatie

Meer informatie over het invullen van het formulier vindt u op de webpagina Melden voorval met een drone (UAS)