ILT stuit op vals ADR-certificaat tijdens controle wegtransport gevaarlijke stoffen

Onlangs stuitte de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tijdens een wegcontrole op een vals ADR-certificaat. Dit certificaat is een bewijs dat een chauffeur gevaarlijke stoffen over de weg mag vervoeren. De chauffeur bestuurde een vrachtwagencombinatie met diverse gevaarlijke stoffen in aparte verpakkingen. Het transport is direct stilgezet en tegen de chauffeur is proces-verbaal opgemaakt.

Plastic kaart; bewijs waarmee vrachtwagenchauffeurs gevaarlijke stoffen mogen vervoeren.
Voorbeeld ADR-certificaat voor- en achterzijde

De chauffeur had een certificaat met een Duitse lay-out. Deze lay-out vertoonde dusdanige afwijkingen dat de ILT-inspecteur ter plekke contact zocht met de bevoegde, Duitse autoriteit. Hieruit bleek dat het ADR-certificaat was vervalst. Het transport mocht pas verder nadat er een chauffeur met een geldig ADR-certificaat was gearriveerd.

Veilig vervoer over de weg

Het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is verankerd in (inter)nationale voorschriften, waaronder het ADR. Om gevaarlijke stoffen over de weg te vervoeren moet een vrachtwagenchauffeur in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat.

Tijdens de ADR-opleiding leert een chauffeur hoe hij een gevaarlijke stof veilig moet vervoeren, maar ook hoe te handelen bij incidenten met gevaarlijke stoffen. In Nederland wordt het examen afgelegd bij het CCV, een onderdeel van het CBR. Na het behalen van examen, krijgt de chauffeur een pasje dat lijkt op het rijbewijs. Elk land hanteert daarbij een eigen lay-out.

Controle op echtheid

Tijdens haar controles let de ILT scherp op de echtheid van ADR-certificaten, zodat vervalsingen sneller kunnen worden herkend en uit de roulatie kunnen worden genomen. Daarnaast wordt de branche opgeroepen om mee te helpen aan het tegengaan van deze fraudevorm. Met behulp van de speciaal ontwikkelde infographic en de informatie op de site van het UNECE kunnen transportondernemingen, maar ook ondernemingen waar gevaarlijke stoffen worden geladen of gelost de ADR-certificaten van chauffeurs controleren. Daarnaast kunnen vermoedens van valse ADR-certificaten worden gemeld bij de ILT.