Toegankelijkheidsonderzoek www.ilent.nl

Stichting Accessibility heeft de toegankelijkheid van https://www.ilent.nl/ onderzocht. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze website op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).