Tarieven vergunningverlening

Besluiten tarieven vergunningverlening transport

Hier vindt u de besluiten daarover van de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Deze tarieven zijn leidend en vervangen eerder gepubliceerde tarieven.


Toelichting 

Vanaf 1 januari 2023 geldt de Regeling  tarieven transportsectoren. Deze ministeriële regeling vervangt het oude tarievenstelsel. De eerdere tariefregelingen zijn technisch opnieuw ingericht tot 1 complete tariefregeling voor alle transportsectoren.  

De ingetrokken tariefregelingen zijn:

 • Regeling tarieven luchtvaart 2008
 • Regeling tarieven scheepvaart 2005
 • Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet
 • Regeling tarieven Spoorwegwet 2012
 • Regeling tarieven Wet lokaal spoor
 • Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties
 • Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000

In enkele andere tariefregelingen wordt voortaan verwezen naar de Regeling  tarieven transportsectoren. Het gaat hierbij om:

 • Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen
 • Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk
 • Wijziging Regeling tachograafkaarten
 • Regeling olie-afgifteboekje Rijnvaart 1995